Welkom!
Filters
Search

Hoorzorg

In Nederland wordt er geschat dat er ongeveer 1,5 miljoen mensen zijn die slechthorend of zelfs doof zijn, dit zijn naar schatting 1 op de 6 volwassenen.
Gehoorproblemen kunnen zich op verschillende manieren uitten. Zo kan u slechthorend zijn of last hebben van oorsuizen, ook wel tinitus. Wanneer u zich niet laat behandelen aan gehoorproblemen kan dit leiden tot meer gezondheidsklachten. 
Belangrijk is het dan ook om op tijd in te grijpen en u te laten behandelen.

Maar hoe weet u nu of u slechthorend bent?
Dat kunt u zelf toetsen door antwoord te geven op een aantal vragen;
- Heeft u het gevoel dat mensen altijd te zacht praten?
- Hoort u zichzelf vaak "wat zeg je" vragen?
- Gaat de televisie steeds harder?
- Wordt het steeds moeilijker om gesprekken op drukke plaatsen te volgen?
- Merkt u dat u geluiden zoals vogels, voetstappen of klokken niet meer hoort?
Heeft u nu op meerdere vragen 'ja' kunnen antwoorden, dan is het mogelijk dat u een verminderd gehoor heeft. Wij adviseren dan om een hoortest te laten uitvoeren.

Onze audicien zal testen of en in hoeverre er sprake is van gehoorverlies of slechthorendheid.
Er zijn verschillende hoortests beschikbaar. Sommige hoortests neemt de audicien af, andere kunnen alleen worden uitgevoerd bij de KNO-arts of het audiologisch centrum. Met een hoortest is niet alleen te bepalen of het oor goed werkt, maar ook waar het probleem van het eventuele gehoorverlies zich bevindt. Ook de mate van slechthorendheid is met een hoortest te bepalen.

Is er sprake van gehoorverlies, dan kijkt de audicien samen met u welk hoortoetsel bij u past. 
Wij hebben verschillende merken hoortoestellen zoals Oticon, Phonak en Widex.
Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om ook andere merken te bestellen.